XƏBƏRLƏR

NEFTÇİ TV

Dünya121618
Avropa312240
İslam oyunları1463
IV dünya köcəri oyunları410
Beynəlxalq342344
Respublika10387101
Bakı413662
Diqər967168
Cəmi335262336