Kollektivimizdə çalışan xanımları və xanım
idmançıları 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik
edirik! Onların hər birinə cansağlığı, ailə səadəti və xoşbəxtlik, gələcək fəaliyyətlərində
isə müvəffəqiyyətlər arzu edirik.Bayramınız mübarək, əziz xanımlar!